Enerji

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanılabilir bir çevre için, işletmelerinizin enerjisini güneş ve rüzgara dayalı üretim tesislerinden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji projelerinin bütün yaşam döngülerinde yanınızdayız.

ÇİFTÇİ GRUP; rüzgar ve güneş enerji santralları için nitelikli partnerleri ile birlikte aşağıdaki ürün ve hizmetleri sunmaktadır:

Başlıca Hizmetlerimiz

  • Lisans başvuruları için rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarının tesis edilmesi
  • Ölçüm verilerinin izlenmesi ve analizi için web tabanlı yazılım hizmetleri
  • Lisanslı/lisanssız rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri için danışmanlık, projelendirme ve taahhüt hizmetleri
  • Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin işletme süresince izlenmesi, analizi ve optimizasyonu
  • Rüzgar vegüneş enerji santrllarının işletme süresince izlenmesi ve analiz edilmesi için yazılımların geliştirilmesi
  • Enerji verimliliğinin artırılması

Kipa

Kipa

Kipa

Hugoboss

Toyota

Hyundai